Alma gógyszertárak

Gyógyszertárkereső
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Asperiores harum iure, iusto quam rem vel?

Általános Szerződési Feltételek

Alma+ mobilalkalmazás Általános Szerződési Feltételek

Jelen ÁSZF tartalmazza a Szolgáltató által üzemeltetett Alma+ mobilalkalmazás használatának általános szerződési feltételeit. Személyes adatainak kezelését az Adatkezelési Tájékoztató szabályozza.

A mobilalkalmazás használatának megkezdésével Ön kijelenti, hogy megértette és elfogadja a következőket:

Szolgáltató

Név: Patika Management Kft.

Székhely: 1061 Budapest, Király utca 12.         

Cégjegyzékszám: 01-09-904789                                    

Adószám: 14460287-2-42

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

E-mail cím: huseg@almapatika.hu

Telefonszám: +36 1 461 8080

 

1. Fogalmak

Alma+ Hűségprogram:                    

Az Alma Gyógyszertárak vásárlói számára nyitva álló vásárlásösztönző program, amelynek keretében a Vásárló a vásárlásaihoz igazodva előre meghirdetett feltételek mellett vásárlói kedvezményekhez juthat, ha egy adott Alma Gyógyszertárban vásárol, illetve az Alma Gyógyszertárakban elérhető termékek mellett egyre bővülő körű kiegészítő szolgáltatásokat is elérheti.

Az Alma+ Hűségprogrammal kapcsolatos további információk az Alma+ mobilalkalmazáson, illetve az www.almapatika.hu/huseg webhelyen, valamint az Alma+ Hűségprogramban résztvevő Alma Gyógyszertárakban érhetők el.

Alma+ Hűségprogram ÁSZF:          

Az Alma+ Hűségprogram általános szerződési feltételeire vonatkozó külön ÁSZF.

Alma+ hűségkártya:                         

Az Alma+ Hűségprogram keretében a Felhasználóhoz rendelt egyedi számlához kapcsolódóan digitálisan és/vagy fizikailag kibocsátott kártya, ami az Alma+ Hűségprogram keretében a Felhasználót megillető kedvezmények nyilvántartására, illetve a kedvezmények beváltására szolgál azzal, hogy az Alma+ mobilalkalmazás részeként a regisztrált Felhasználó részére automatikusan kibocsátásra kerül az egyedi azonosító számmal ellátott digitális kártya.

Alma+ kupon:                                   

Az Alma+ Hűségprogramon belül az egyes Alma Gyógyszertárak által kínált és az adott Alma Gyógyszertárban beváltható vásárlási utalvány.

Alma+ szolgáltatás:                         

Az Alma+ mobilalkalmazáson aktuálisan elérhető szolgáltatások összessége külön-külön, és együttesen (a továbbiakban: Szolgáltatás vagy Szolgáltatások).

Alma Gyógyszertárak:                      

A Szolgáltató által az Alma Gyógyszertárak név alatt működtetett franchise rendszerbe tartozó önálló jogi személyiséggel rendelkező, és egymástól független gyógyszertárak, amelyek elérhetőségére vonatkozóan az Alma+ mobilalkalmazás patikakereső funkciója ad tájékoztatást.

Alma+ ügyfélfiók:                              

Az Alma + mobilalkalmazásban regisztrált Felhasználók részére létrehozott ügyfélfiók, amelyen keresztül az Alma+ mobilalkalmazás regisztrációhoz kötött Szolgáltatásai a Felhasználó részére elérhetőek.

ÁSZF:                                                

Jelen dokumentum, amely az Alma+ mobilalkalmazás használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazza.

Szolgáltató:                                       

A fent nevezett jogi személy, aki jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően az Alma+ mobilalkalmazás felületén a Szolgáltatás(ok) kereteit biztosítja (a továbbiakban: Szolgáltató).

Felhasználó:                                     

Az a természetes személy, aki a mobilalkalmazást használja, illetve az elérhető funkciókat igénybe veszi.

Harmadik fél weboldala:                  

Az Alma+ mobilalkalmazásban megjelenő bármely, a Szolgáltatón kívüli személy által üzemeltett weboldal.

2. Adatkezelési tájékoztató

Az Alma+ mobilalkalmazás Adatkezelési tájékoztatója a mobilalkalmazásban érhető el.

A regisztrációnak és a mobilalkalmazás használatának feltétele, hogy Felhasználó az Adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerje, és elfogadja azt.

3. Az Alma+ mobilalkalmazás

A Felhasználó az Alma+ mobilalkalmazás segítségével férhet hozzá a Alma+ szolgáltatásokhoz és funkciókhoz, különös tekintettel az Alma+ Hűségprogramhoz (korábbi hűségkártyák digitalizálása, új hűségkártya kiváltása és elektronikus formában történő használata, az Alma+ kuponkínálat elérése és elektronikus formában történő felhasználása).

Az Alma+ mobilalkalmazás Android [13.0] vagy újabb, illetve iOS [14.0] vagy újabb verziójú operációs rendszerrel rendelkező mobileszközön futtatható. Az Alma+ mobilalkalmazás ingyenesen letölthető a hivatalos Google Play (Android) és App Store (iOS) alkalmazás-áruházakból. Az Alma+ mobilalkalmazás adatátvitelt használ, ezért annak a Felhasználó által történő használata során a mobilhálózat-szolgáltató árlistája szerinti adatforgalmi díj kerülhet felszámításra.

4. Belépés az Alma+ mobilalkalmazásba

Az Alma+ mobilalkalmazás teljeskörű használata regisztrációhoz kötött. Regisztráció nélkül kizárólag az Alma+ mobilalkalmazás szűkített funkciói érhetőek csak el.

Regisztrálni kizárólag 16. életévét betöltött személy jogosult.

Az Alma+ mobilalkalmazás regisztrációt igénylő funkcióinak használatához szükséges továbbá, hogy a Felhasználó legalább a kötelezően kitöltendő adatokat a valóságnak megfelelően feltüntesse, és nyilatkozzon a jelen ÁSZF, valamint a 2. pontban hivatkozott Adatkezelési Tájékoztató megismeréséről és elfogadásáról. Felhasználó az alábbi módokon regisztrálhat, illetve jelentkezhet be:

 • Belépés/regisztráció Facebook fiókkal
 • Belépés/regisztráció Google fiókkal
 • Belépés/regisztráció Apple fiókkal
 • Belépés/regisztráció E-mail fiókkal

Minden Felhasználó a részére létrehozott felhasználói fiókban (Alma+ ügyfélfiók) bármikor megtekintheti és módosíthatja az általa a regisztráció során megadott adatokat a regisztráció véglegesítését megelőzően, illetve a regisztrációt követően is.

A regisztrációs folyamat akkor sikeres, ha a Felhasználó megerősíti a regisztrációt a regisztrációs e-mail címére küldött számkód segítségével.

A Felhasználó vállalja, hogy a jelszava és/vagy fiókja bármely jogosulatlan felhasználásáról értesíti a Szolgáltatót. A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen kötelezettségért, veszteségért vagy károkért, amelyek a jelszó és/vagy fiók jogosulatlan használatából adódnak.

A Szolgáltató a Felhasználó számára az Alma+ ügyfélfiók használatát határozatlan időre, ingyenesen biztosítja. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a regisztrációból, illetve az Alma+ ügyfélfiók használatából egyes Felhasználó(ka)t bármikor indokolás nélkül időszakosan vagy végleg kizárjon, vagy annak egyes Szolgáltatásait megszüntessen. A Szolgáltató a Alma+ ügyfélfiókok egészét is megszüntetheti.

Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó Alma+ ügyfélfiókját törölte, a Felhasználó ismételt regisztrációra csak a Szolgáltató kifejezett hozzájárulásával jogosult. A Felhasználónak jogában áll bármikor törölni saját Alma + ügyfélfiókját, továbbá bármikor dönthet úgy, hogy egyes Szolgáltatásokat a továbbiakban nem vesz igénybe. A fiók törlésével a benne tárolt adatok, és a hűségpont egyenlegén lévő hűségpontok visszaállíthatatlanul és véglegesen elvesznek.

5. Az Alma+ mobilalkalmazáson elérhető Szolgáltatások és funkciók

Az Alma+ mobilalkalmazás az alábbi Szolgáltatásokkal és funkciókkal rendelkezik, azzal, hogy a Szolgáltatások, illetve az egyes Szolgáltatások funkcióinak köre és tartalma időről időre változhat. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az Alma+ mobilalkalmazás későbbi verzióiban a Szolgálatások és a funkciók körén vagy azok elérhetőségén változtasson.

Regisztráció nélkül elérhető funkciók

 • Regisztráció
 • Akciós termékek
 • Patikakereső

Regisztrációval elérhető funkciók a fentieken kívül

 • Alma+ Hűségprogramban keretében:
  - Alma+ hűségkártya
  - Alma+ kuponok
 • Termékkereső
 • Kedvenc termékek
 • Kedvenc patika
 • Értesítések

6. Szolgáltatások

Patikakereső

Az Alma+ mobilalkalmazás patikakereső funkciója segítséget nyújt a Felhasználóknak abban, hogy megtalálják az egyes Alma Gyógyszertárak földrajzi elérhetőségét és a nyitvatartásra vonatkozó információkat.

A patikakereső funkción belül a Felhasználó térképen városra, utcára, patikanévre keresve találhatja meg az egyes Alma Gyógyszertárakat. A patikakereső funkció útvonaltervező szolgáltatást is magában foglal.

Akciós termékek

A Szolgáltató az akciós termékek funkció alatt nyújt tájékoztatást a Felhasználóknak az Alma Gyógyszertárak hálózatán belül elérhető akciókról.

A tájékoztatás magában foglalja az Alma Gyógyszertárakra egységesen irányadó időszakos kiadványban meghirdetett akciókról szóló tájékoztatást, a nyomatott kiadvánnyal megegyező tartalommal, valamint az Alma Gyógyszertárakban elérhető kupon kínálatról szóló tájékoztatást.

A fentieken túl az Alma+ mobilalkalmazás lehetőséget nyújt a Felhasználóknak arra is, hogy az Alma Gyógyszertárak által időről-időre meghirdetett egyedi akciókról is személyre szabott tájékoztatást kapjanak.

Az Alma+ mobilalkalmazáson az akciós termékkel kapcsolatban megjelent tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. Az egyes akciós termékekre vonatkozó részletes feltételeket minden esetben a patika határozza meg, így azokért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, azzal, hogy az akciós újságban szereplő kedvezmények esetén a megtakarítás százalékos mértéke minden patikában egységes, amely az akciót megelőző 30 napos időszakban alkalmazott legalacsonyabb árhoz mérten kerül kiszámításra. Egyes patikák az akciós ártól eltérő árat alkalmazhatnak, mely nem lehet magasabb a feltüntetett akciós árnál.

Az akciós termékek készletei gyógyszertáranként eltérőek lehetnek, ezért kérjük, érdeklődjön gyógyszertárainkban. Az akció minden esetben a készlet erejéig érvényes és más kedvezményekkel nem vonható össze.

Alma+ Hűségprogram

Az Alma+ mobilalkalmazás lehetőséget biztosít a regisztrációval rendelkező Felhasználóknak arra, hogy részt vegyenek Szolgáltató által működtetett Alma+ Hűségprogramban. Az Alma+ Hűségprogram minden 16. évet betöltött természetes személy Felhasználó számára elérhető, aki az Alma+ mobilalkalmazásba érvényesen regisztrált.

Az Alma+ Hűségprogram az Alma Gyógyszertárak vásárlói számára nyitva álló vásárlásösztönző program, amelynek keretében a Felhasználó a vásárlásaihoz igazodva előre meghirdetett feltételek mellett vásárlói kedvezményekhez juthat, ha egy adott Alma Gyógyszertárban vásárol.

Az egyes Alma Gyógyszertárak önállóan döntenek arról, hogy részt vesznek-e és ha igen, akkor milyen feltételekkel az Alma+ Hűségprogramban. Ennek megfelelően az Alma+ Hűségprogram keretében az egyes Alma Gyógyszertárakban elérhető kedvezmények köre és azok feltételei patikánként eltérhet.

Az Alma+ Hűségprogram részletes feltételeit az Alma+ Hűségprogram Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák, amit a Felhasználónak a hűségprogramban való részvétel érdekében az Alma+ mobilalkalmazásba történő regisztráció során külön el kell fogadnia.

Termékkereső

A termékek név szerint és kategóriánként is kereshetőek az Alma+ mobilalkalmazáson belül. A mobilalkalmazás webshopként nem funkcionál, így vásárlásra kizárólag közvetlenül az Alma Gyógyszertárakban van lehetőség. A termékkereső funkción belül a Szolgáltató a gyártók/forgalmazók által biztosított adatokat változtatás nélkül teszi közzé, ennek megfelelően a Szolgáltató sem az adatok helytállóságáért, sem azok teljeskörűségéért nem vállal felelősséget.

Kedvenc termékek

A Felhasználó külön listába gyűjtheti ki az általa választott, leginkább preferált termékeket.

Kedvenc patika

A Felhasználónak lehetősége van kiválasztani kedvenc patikáját. Kedvenc patika választása esetén értesítést kap az ott igénybe vehető kedvezményekről, illetve ellenőrizheti az adott patikában felhasználható hűségpontjai mennyiségét. Egyszerre egy kedvenc patika választható ki.

Értesítések

Az Alma+ mobilalkalmazás értesítéseket küldhet a Felhasználó készülékére. Az értesítések küldése kikapcsolható.

Amennyiben Felhasználó az alkalmazást több készüléken párhuzamosan nyitja meg, úgy erről minden esetben külön értesítést küld az alkalmazás.

7. A mobilalkalmazás használatának díjazása

A mobilalkalmazás letöltése és használata a Felhasználók számára díjmentes.

8. Felhasználó jogai és felelőssége

Felhasználó a ÁSZF-ben foglalt előírások megszegéséből eredő minden kár viselésére vagy megtérítésre köteles.

Felhasználó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a ÁSZF-ben foglalt előírások megszegését ellenőrzési körén kívül eső, a ÁSZF elfogadásának időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.

Felhasználó felelős a regisztrációja során megadott adatai titokban tartásáért, illetve azok mindenkori aktualizálásáért. Szolgáltató nem felel az ilyen adatoknak harmadik személy által történő megszerzéséből eredő károkért, illetve nem köteles az elavult adatok miatt a Felhasználót ért esetleges hátrányokat részére megtéríteni.

Tilos a Felhasználónak bármilyen olyan magatartást tanúsítani, amely a mobilalkalmazás rendeltetésszerű működését veszélyezteti, vagy annak leállását célozza.

Felhasználó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy

 • Szolgáltató nem szavatolja, hogy (i) a Szolgáltatás teljes mértékben megfelel a felhasználó igényeinek, (ii) a Szolgáltatás folyamatos, időszerű, biztonságos és hibamentes, vagy (iii) a Szolgáltatásban előforduló hibák kijavításra kerülnek,
 • a Szolgáltatás használatával megszerzett tartalmakhoz a Felhasználó saját belátása és saját kockázata alapján férhet hozzá, és kizárólag a Felhasználó felelős a számítógépes rendszerének bármilyen károsodásáért, vagy az adatok elvesztéséért, amely az ilyen tartalmak letöltéséből vagy felhasználásából származik.

Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen jogvitaért, követelésért, illetve bármilyen más jogi kérdésért, amelyek a Felhasználó, valamint bármely más harmadik személy között merül fel, akik a Szolgáltatás használatával kapcsolatba léptek. A Felhasználó vállalja, hogy közvetlenül a másik féllel rendezi a vitáit.

A Szolgáltatás tartalmazhat hivatkozásokat (linkeket) amelyek más szolgáltatók webhelyeire irányítanak. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az ilyen szolgáltatók adatkezelési gyakorlatáért és egyéb tevékenységéért.

9. Szolgáltató joga és felelőssége

Szolgáltató nem vállal felelősséget a mobilalkalmazás hibáiért, amennyiben azok műszaki, technikai okokra vezethetők vissza.

Szolgáltató nem felel a partner patikák Felhasználóval szembeni teljesítéseiért, különös tekintettel a náluk vásárolt árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos szavatossági és jótállási igényekért, illetve termékfelelősségi kötelezettségekért. A partner patikákkal beszerzett árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos reklamációkat és igényeket a Felhasználóknak közvetlenül velük szemben kell rendezniük.

A Szolgáltató az Alma+ mobilalkalmazáson elérhető Szolgáltatás bármely elemét bármikor egyoldalúan módosíthatja vagy törölheti. Módosítás esetén az ÁSZF frissítésre kerül. Az új ÁSZF a mobilalkalmazásban és a www.almapatika.hu/huseg honlapon történő közzétételt követően érvényes, amely változásról az értesítések funkcióban, illetve a regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mail útján a Felhasználó értesítést kap. Ha az értesítést követően a Felhasználó továbbra is használja az Alma+ mobilalkalmazást, úgy azzal hozzájárul az ÁSZF módosításához.

Tekintettel arra, hogy Szolgáltató az Alma+ Hűségprogramra vonatkozó külön ÁSZF rendelkezéseivel összhangban jogosult az Alma+ Hűségprogram bármely elemét, annak jellemzőit, a nyújtott kedvezmények feltételrendszerét, illetve a hűségprogramban résztvevő partnerek körét bármikor egyoldalúan megváltoztatni, vagy akár a hűségprogramot a Felhasználók 90 napos határidővel történő előzetes értesítése mellett bármikor befejezni, ezért ha az Alma+ Hűségprogramban ilyen változás következik be, vagy az leállításra kerül, úgy Szolgáltató jogosult a változást az Alma+ Hűségprogramra vonatkozó külön ÁSZF rendelkezéseivel összhangban az Alma+ mobilalkalmazás felületén is haladéktalanul átvezetni azzal, hogy a változásról a Felhasználót az Alma+ mobilalkalmazás ÁSZF-jének módosítására vonatkozó értesítés szabályi szerint tájékoztatja.

Szolgáltató nem vonható felelősségre a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megszegéséből adódó következmények miatt, így különösen a Felhasználónak a mobilalkalmazás nem rendeltetésszerű igénybevételével összefüggő események miatt.

Szolgáltatónak jogában áll a Felhasználónak a mobilalkalmazáshoz való hozzáférését korlátozni vagy a Felhasználót a mobilalkalmazás használatából kizárni, amennyiben Felhasználó megsérti jelen ÁSZF rendelkezéseit.

Szolgáltató kizárólag súlyos gondatlansága, illetve szándékossága következtében előállott károkért felel.

Szolgáltató az ellenőrzési körén kívül eső körülménynek betudhatóan bekövetkező károk viselésére vagy megtérítésére nem kötelezhető, ha a kár bekövetkezése a ÁSZF Felhasználó általi elfogadásakor nem volt előre látható.

Szolgáltató kártérítése nem terjed ki a káresemény következtében elmaradt hasznokra és a következménykárra. A jelen bekezdésben foglalt korlátozás nem alkalmazandó az életet, testi épséget, egészséget károsító, felróható magatartásért való felelősségre és a Szolgáltató szándékos magatartásából eredő károkozásra.

10. Szellemi tulajdonvédelmi rendelkezések

A Szolgáltatás, illetve a hozzá kapcsolódó, a mobilalkalmazásban elérhető egyéni, eredeti jelleget hordozó tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja a mobilalkalmazásban megjelenített és a Szolgáltatás nyújtása során elérhetővé tett szellemi alkotásnak (ideértve többet között az összes videót, grafikát és más anyagot, az elrendezést, a mobilalkalmazás felületének szerkezetét, a használt szoftvereket és egyéb megoldásokat, megvalósításokat).

Minden a Szolgáltatóhoz tartozó, illetve a mobilalkalmazáshoz kapcsolódó arculati elem (pl. logók) szellemi tulajdonvédelmi oltalom alatt állnak, az Alma Gyógyszertárakhoz kapcsolódó grafikus és szöveges elemek jogosulatlan felhasználása jogsértésnek minősül, amely szankciókat vonhat maga után.

A Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül az ilyen szellemi alkotások nem használhatók fel és nem hasznosíthatóak semmilyen más formában vagy módon.

11. Vegyes rendelkezések

A jelen szerződésben foglalt bármely jog vagy rendelkezés gyakorlásának vagy betartatásának elmulasztása nem jelenti az ilyen jogról vagy rendelkezésről való lemondást. Amennyiben a jelen szerződés bármelyik feltételét az illetékes bíróság érvénytelennek találja, a Felhasználó egyetért abban, hogy a bíróságnak törekednie kell a feleknek a rendelkezésben foglalt eredeti szándékának érvényre juttatására, és a jelen szerződés egyéb rendelkezései teljes mértékben érvényesek és hatályban maradnak.

A szerződés azon rendelkezései, amelyek célja a jelen általános szerződési feltételek megszűnését követően történő hatályban maradás, a jelen általános szerződési feltételek megszűnését követően is hatályosak maradnak.

Jelen szerződést és a mobilalkalmazás használatát Magyarország és az Európai Unió jogszabályai szabályozzák.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek.

A szerződés nyelve magyar.

Az ÁSZF elfogadása kizárólag egyszer, a regisztráció során kerül elmentésre a Szolgáltató által a felhasználói adatok részeként.

Szolgáltató nem rendelkezik a szolgáltatási tevékenységére vonatkozó magatartási kódexszel.

Az ÁSZF korábban hatályos verzióit Szolgáltató tárolja.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2023. október 16. napján lépnek hatályba, és visszavonásig érvényesek.

 

 
 
Vissza a kezdőoldalra
Jelentkezz be Alma+ fiókodba,
vagy regisztrálj és hozd létre most!
Törzsvásárlói kártyaszámodat a plasztik kártyád
hátoldalán találod.
Tipp: 250100-al kezdődik a kártyaszám
Card number illustration