Alma gógyszertárak

Gyógyszertárkereső
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Asperiores harum iure, iusto quam rem vel?

Hűségprogram ÁSZF

Alma+ Hűségprogram Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban „ÁSZF”)

 

1. Általános rendelkezések

Az Alma+ Hűségprogram tulajdonosa és működtetője a Patika Management Kft. (székhelye: 1061 Budapest, Király utca 12., Cg: 01-09-904789; a továbbiakban: „Szolgáltató”). A Szolgáltató az Alma+ Hűségprogramot azzal a céllal hozta létre, hogy az Alma Gyógyszertárak márkanév alatt franchise rendszer keretében együttműködő patikahálózat vásárlói (a továbbiakban: „Vásárló”) számára megteremtse az egységes elvek és szabályok mentén működő vásárlói program kereteit.

Az Alma+ Hűségprogram az Alma Gyógyszertárak vásárlói számára nyitva álló vásárlásösztönző program, amelynek keretében a Vásárló a vásárlásaihoz igazodva előre meghirdetett feltételek mellett vásárlói kedvezményekhez juthat, ha egy adott Alma Gyógyszertárban vásárol, illetve az Alma Gyógyszertárakban elérhető termékek mellett egyre bővülő kiegészítő szolgáltatásokat is elérheti.

Az Alma+ Hűségprogram jelenleg az alábbi fő funkciókat biztosítja a hűségprogramhoz csatlakozó Vásárlók számára:

  • Fix százalékos kedvezmény az Alma Gyógyszertárakban történő vásárlások után az Alma+ Hűségkártyával rendelkező vásárlók részére (továbbiakban: „Alma+ azonnali akciós kedvezmény”)
  • A hűségprogram keretein kívül rendszeresen megjelenő akciós újság/katalógusban megjelenő akciós termékekre további kedvezmény az Alma+ Hűségkártyával rendelkező vásárlók részére (továbbiakban: „hűségkártyás extra akciós ár”)
  • az Alma+ Hűségprogram keretén belül a későbbiekben meghirdetett egyéb kedvezményekben, akciókban és szolgáltatásokban részesülhetnek (továbbiakban „Alma+ speciális kedvezmények”);
  • az Alma Gyógyszertárakban történt vásárlásaik után személyes számlájukon pontokat gyűjthetnek (a továbbiakban „Alma+ hűségpontok”) és a gyűjtött pontokat a jóváírás helye szerinti Alma Gyógyszertárban beválthatják;
  • kizárólag az Alma Gyógyszertárakban beváltható kuponokat érvényesíthetnek (a továbbiakban „Alma+ kuponok”)
  • élvezhetik az új, személyre szabott egészséges életmóddal kapcsolatos digitális tanácsadó és tájékoztató szolgáltatásokat (továbbiakban „Alma+ Egészség”);
  • továbbra is részt vehetnek az Alma Gyógyszertárakban elérhető gondozási programokban („Praxis Platform Gondozási Program”)

Az Alma+ Hűségprogrammal kapcsolatos aktuális információk az Alma+ Hűségprogram webhelyén (www.almapatika.hu/huseg), az Alma + mobilalkalmazáson, illetve a Alma Gyógyszertárakban érhetőek el.

Az egyes Alma Gyógyszertárak önállóan döntenek arról, hogy részt vesznek-e és ha igen akkor milyen feltételekkel az Alma+ Hűségprogramban. Ennek megfelelően az Alma+ Hűségprogram keretében az egyes Alma Gyógyszertárakban elérhető kedvezmények köre és azok feltételei patikánkként eltérhetnek.

Jelen ÁSZF tartalmazza a Szolgáltató által üzemeltetett Alma+ Hűségprogramban való részvétel általános szerződési feltételeit. Személyes adatainak kezelését az Adatkezelési Tájékoztató szabályozza.

 

2. Csatlakozás az Alma+ Hűségprogramhoz

Az Alma+ Hűségprogramban minden 16. életévét betöltött természetes személy részt vehet, aki elfogadta a jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési Tájékoztatót. Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek nem jogosultak részt venni az Alma+ Hűségprogramban.

Alma+ Hűségprogramhoz (i)  az Alma+ mobilalkalmazáson keresztül, illetve (ii) Alma+ Hűségprogram webhelyén online regisztrációval lehet csatlakozni.

A Vásárló oly módon is csatlakozhat a programhoz, hogy az Alma+ Hűségprogramban résztvevő patikában a kérésére egy meg nem személyesített fizikai hűségkártyát kap, amelyet Alma+ mobilalkalmazáson vagy Alma+ Hűségprogram webhelyén a Vásárló beregisztrál a programba. Regisztráció nélkül a fizikai hűségkártya csak korlátozott szolgáltatások igénybevételére jogosít.

Az Alma+ Hűségprogramba történő regisztrációval a Vásárló elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat és kijelenti, hogy megértette és tudomásul vette annak tartalmát.

Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a Praxis Platform Program elnevezés alatt folytatott korábbi hűségprogramját a továbbiakban egységesen jelen ÁSZF szerinti Alma+ Hűségprogram keretében kívánja folytatni, amennyiben a Vásárló már rendelkezik Praxis Platform Program keretében kibocsátott gondozási/hűségkártyával, úgy az a tovább használattal automatikusan az Alma+ hűségkártya rendszerében kerül rögzítésre és a további használatára a jelen ÁSZF lesz irányadó. A Vásárlónak a teljes funkcionalitás érdekében lehetőségében áll a korábbi gondozási/hűségkártyáját Alma+ Hűségprogram digitális online felületein (az Alma+ Hűségprogram webhelyén és az Alma+ mobilalkalmazásban) az Alma+ Hűségprogramba beregisztrálni.

Ha a Vásárló nem él a korábbi kártya Alma+ Hűségprogramba történő regisztrációjának lehetőségével, úgy a korábbi kártyája úgy működik tovább, mint az Alma+ Hűségprogram keretében kiadott meg nem személyesített fizikai hűségkártya, ami a regisztráció megtörténtéig csak korlátozott szolgáltatásokra jogosít.

 

3. Alma+ hűségkártya

 

Az Alma+ hűségkártya létrehozása:

Minden az Alma+ Hűségprogramhoz csatlakozó Vásárlóhoz egy egyedi számla kerül hozzárendelésre, amely egyedi számlához kapcsolódóan digitálisan és/vagy fizikailag egy kártya kerül kibocsátásra, ami az Alma+ Hűségprogram keretében a Vásárlót megillető vásárlási kedvezmények nyilvántartására, illetve a kedvezmények beváltására szolgál, valamint a Praxis Platform Gondozási Program gondozási szolgáltatásokra való jogosultságát is tanúsíthatja (továbbiakban „Alma+ hűségkártya”).

Minden Vásárló csak egy Alma+ hűségkártyára jogosult, többszörös tagság nem lehetséges. Nem jelent többszörös tagságot, ha egy Vásárló az egyedi számlájához digitális és fizikai kártyát is rendel.

Az Alma+ hűségkártya digitálisan az Alma+ Mobilalkalmazáson belüli Datamatrix-kód képében kerül kiállításra, az Alma + mobilalkalmazás általános szerződéses feltételei szerint, azzal, hogy az Alma + mobilalkalmazás a Vásárló részére az Alma+ hűségkártyáját a regisztráció során automatikusan létrehozza és virtuális kártyaként a Vásárló fiókjában automatikusan megjeleníti.

Az Alma+ hűségkártya az Alma Gyógyszertárakban – a digitális kártya mellett párhuzamosan is – fizikai kártyaként is elérhető, azzal, hogy a fizikai kártya birtokosa mindaddig csak korlátozottan fér hozzá az Alma+ Hűségprogram szolgáltatásaihoz, amíg a fizikai kártyáját nem regisztrálja Alma+ Hűségprogram online felületein (az Alma+ Hűségprogram webhelyén és az Alma+ mobilalkalmazásban).

Regisztráció nélkül a fizikai Alma+ hűségkártya az Alma+ Hűségprogram szolgáltatásainak csak korlátozott körére jogosít.

Az Alma+ Hűségkártya használata:

Az Alma+ hűségkártyák a Szolgáltató tulajdonát képezik és a vásárlások utáni pontgyűjtést, valamint az egyéb kedvezményekre, szolgáltatásokra való jogosultság tanúsítását szolgálják.

A Szolgáltató abban az esetben jogosult pontokat levonni a személyes Alma+ számlákról, ha annak alapos gyanúja merül fel, hogy az érintett visszaélés útján vagy egyébként jogosulatlanul szerzett Alma+ pontokat.

Az Alma+ hűségkártyák kizárólag a Alma Gyógyszertárakban használhatóak.

Alma+ hűségkártya elvesztése

Az Alma+ hűségkártya elvesztése esetén a Vásárló az Alma Gyógyszertárakban igényelheti meg az új kártyáját azzal, hogy addig gyűjtött pontjai elvesznek, kivéve, ha a kártyát korábban regisztrálta az Alma+ Hűségprogram digitális online felületein (az Alma+ Hűségprogram webhelyén vagy az Alma+ mobilalkalmazásban). Ebben az esetben a korábbi egyenleg megmarad és átvezetésre kerül az új kártyára, feltéve, hogy az új kártya is az Alma+ Hűségprogram digitális online felületein regisztrálásra kerül.

Alma+ hűségkártya letiltása

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármiféle visszaélés, vagy jogosulatlan módon történő használat gyanúja esetében bármelyik általa kiállított hűségkártyát saját hatáskörében választása szerint felfüggessze vagy letiltsa. Amennyiben a hűségkártya a szolgáltató kezdeményezésére felfüggesztésre vagy letiltásra kerül, a Szolgáltató erről haladéktalanul értesíti a Vásárlót a rendelkezésére álló elérhetőségeken.

A hűségkártya letiltásából, vagy a regisztráció törléséből eredő károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Sem Szolgáltató, sem a Szolgáltató partnerei nem felelnek a hűségkártyákkal kapcsolatos harmadik személynek felróható visszaélésekért, valamint a hűségkártya elvesztése, ellopása, megsemmisülése következtében keletkezett károkért, kivéve, ha azok a Szolgáltató vagy szerződött partnerei (vagy azok munkatársai, alvállalkozói) szándékos magatartására vezethetők vissza.

Szolgáltató a törvényi előírásoknak is megfelelően, nem tartozik felelősséggel azon helyzetért, amikor a Vásárlónak egy adott patikához tartozó hűségprogramból fakadó jogai (és ezáltal a kedvezményei) azért szűnnek meg, illetve vesznek el, mert az adott patika jogutód nélkül megszűnik vagy a patika és a Szolgáltató közötti szerződéses jogviszony megszűnik.

Alma+ hűségkártya fiók webhely

A Vásárlóknak lehetőségük van arra, hogy regisztráljanak a www.almapatika.hu/huseg oldalon elérhető Alma+ hűségkártya fiók oldalon, ahol további szolgáltatásokat és funkciókat érnek el, továbbá elektronikusan hozzáférhetnek a kuponjaikhoz, lehetőségük van módosítani a kapcsolattartói adataikat, hozzájárulni további marketing tartalmú hírlevelek küldéséhez (a továbbiakban „Alma+ hűségkártya fiók”). A Vásárlók a regisztrációt követően e-mail címükkel és jelszavukkal bejelentkezve egyéni hozzáférést kapnak az Alma+ hűségkártya fiókjukhoz.

Alma+ hűségkártya mobilalkalmazás

A Vásárló -- az Alma+ Hűségprogram webhelye mellett -- az Alma+ mobilalkalmazáson keresztül is online hozzáférést kap az Alma+ Hűségprogramhoz, illetve az Alma+ hűségkártyájához (korábbi hűségkártyák digitalizálása, új hűségkártya kiváltása és elektronikus formában történő használata, az Alma + kuponkínálat elérése és elektronikus formában történő felhasználása).

Az Alma+ mobilalkalmazás Android [13.0] vagy újabb, illetve iOS [14.0] vagy újabb verziójú operációs rendszerrel rendelkező mobileszközön futtatható. Az Alma+ mobilalkalmazás ingyenesen letölthető a hivatalos Google Play (Android) és App Store (iOS) alkalmazás-áruházakból.

 

4. Alma+ azonnali kedvezmény

Az Alma+ hűségkártya fix százalékos kedvezményre jogosít a jogszabályok által megengedett termékkörre azon Alma Gyógyszertárakban, amelyek csatlakoztak az Alma+ azonnali kedvezményekhez. A kedvezmény mértéke és az adott termékre való beválthatósága patikánként eltérhet. Egy terméken egyszerre csak egyfajta kedvezmény érvényesül, párhuzamos akciók esetén minden esetben nagyobb kedvezmény az irányadó.

 

5. Hűségkártyás extra akciós ár

Az Alma+ Hűségprogram keretein kívül bármely vásárló számára elérhető módon rendszeresen megjelenő akciós újságban/katalógusban meghirdetett akciós termékekre az Alma+ hűségkártyával rendelkező vásárlók részére a Szolgáltató további kedvezményt hirdethet meg, amely kedvezmény kizárólag az Alma+ hűségkártyával érhető el. A hűségkártyás extra akciós ár feltételeit a Szolgáltató az Alma+ Hűségprogram webhelyén (www.almapatika.hu/huseg), és az Alma+ mobilalkalmazáson teszi közzé.

 

6. Alma+ speciális kedvezmények

Az Alma+ Hűségprogramon belül a Szolgáltató az Alma Gyógyszertárak egészére vagy bizonyos tagjaira speciális kedvezményeket hirdethet. A speciális kedvezmények feltételeit a Szolgáltató az Alma+ Hűségprogram webhelyén (www.almapatika.hu/huseg), és az Alma + Mobilalkalmazáson teszi közé.

 

7. Alma + hűségpontok  

A hűségpontok gyűjtése és beváltása

A Vásárlók a jogszabály által megengedett termékkörre irányuló vásárlásaik után az Alma+ Hűségprogramban részt vevő Alma Gyógyszertárak által meghatározott mértékben hűségpontokat kapnak, amik a hűségpont-egyenlegükben lesznek eltárolva. A vásárlások után a hűségpontok nyilvántartása jóváíró patikákra lebontva történik. Egy hűségkártyához patikánként külön hűségpont egyenleg tartozik. A pontgyűjtés lehetősége nem vonatkozik, olyan termékek vásárlására, amelyek valamilyen más akcióval érintettek. A Vásárló egyszerre több Alma Gyógyszertárban is gyűjthet pontokat, de minden Alma Gyógyszertárban csak az ott gyűjtött pontokat érvényesítheti. A pontbeváltáshoz minimum 50 pontot kell gyűjtsön a Vásárló az adott gyógyszertárban, 1 hűségpont értéke levásárláskor 1 Ft értéknek felel meg.

A hűségpontok érvényességi ideje a jóváírástól számított 365 nap. Az érvényességi idő letelte után a fel nem használt hűségpontok elvesznek. A lejáró pontokról az Alma+ mobilalkalmazás, illetve az Alma+ hűségkártya fiók a hűségkártya megjelenítése során tájékoztatást nyújt, azzal, hogy patikánként kereshető, hogy melyik patikában mennyi hűségpontja van a Vásárlónak.

Szolgáltatónak jogában áll a jóváírt hűségpontokat törölni, amennyiben a jóváírást követően bármely módon a tudomására jut, hogy a pontokat a Vásárló jogosulatlanul, vagy a mobilalkalmazás technikai megoldásainak kijátszásával szerezte.

Szolgáltató jogosult utólag a technikai vagy adminisztrációs hiba folytán tévesen jóváírt pontokat a Vásárlótól visszavonni, illetve köteles az ugyanilyen okból kifolyólag tévesen levont pontokat a Vásárló részére utólagosan jóváírni.

A Vásárló csak fel nem függesztett hűségkártya birtokában, annak felmutatásával gyűjthet és válthat be pontokat a hűségkártya mögött álló egyenleg terhére. A hűségpontok csak abban a patikában válthatóak be, amelyik jóváírta őket, és a különböző patikákban gyűjtött hűségpontok nem vonhatóak össze. Beváltás esetén a beváltott hűségpontok levonásra kerülnek az egyenlegről. Egy vásárlás során tetszőleges mennyiségű hűségpont váltható be feltéve, hogy a Vásárló pontegyenlege elérte a minimális 50 pontot. Beváltáskor 1 pont 1 Ft-ot ér. A hűségpontok beváltásakor a rendszer automatikusan azokat a hűségpontokat vonja le az egyenlegről, amelyek a lejárati határidejükhöz legközelebb állnak.

Visszaváltott termékek után visszajáró hűségpontok

Amennyiben Vásárló a hűségpontok felhasználásával történt vásárlását követően a terméket visszaváltja, úgy részére az adott patika kizárólag a hűségpontok okán csökkentett árat fizetheti vissza, Szolgáltató pedig a felhasznált hűségpontokat írhatja újra jóvá Vásárló részére.

 

8. Alma+ kuponok

Szolgáltató az Alma+ Hűségprogram keretében – időről-időre – különböző kuponakciókat hirdet meg a Vásárlók részére a jogszabályok által megengedett termékkörre.

Az előre meghirdetett kuponkínálatot a Vásárló az Alma+ Hűségprogram online felületein (az Alma+ Hűségprogram webhelyén és az Alma+ Mobilalkalmazásban) érheti el és a kupon aktiválását követően a kuponakcióhoz csatlakozott gyógyszertárakban az Alma+ hűségkártyával válthatja be.

A kuponok tartalma, így különösen az általuk biztosított kedvezmények mértéke minden esetben az Alma+ Hűségprogram digitális online felületein (az Alma+ Hűségprogram webhelyén és az Alma+ mobilalkalmazásban) kerül részletezésre és a kuponok a felhasználói fiókon belül aktiválhatók.

 

9. Alma+ Egészség Program

Szolgáltató az Alma+ Hűségprogramhoz csatlakozott Vásárlók részére új, személyre szabott az egészséges életmóddal kapcsolatos digitális tanácsadó és tájékoztató szolgáltatásokat vezethet be.

Az Alma+ Egészség Program keretében nyújtott szolgáltatások feltételeit a Szolgáltató az Alma+ Hűségprogram webhelyén, és az Alma + mobilalkalmazáson teszi közzé.

 

10. Praxis Platform Gondozási Program

Szolgáltató a korábban a Praxis Platform Program keretében működtetett gondozási programot a továbbiakban az Alma+ Hűségprogram keretében önálló programként Praxis Platform Gondozási Program összefoglaló név alatt kívánja folytatni, azzal, hogy a már megkezdett gondozási programok eredeti feltételeik szerint befejeződnek. Új gondozási programot az Alma Gyógyszertárak már csak az Alma+ Hűségprogramhoz csatlakozott Vásárlók részére indíthatnak az Alma Gyógyszertárakban közzétett és időről-időre aktualizált Praxis Platform Gondozási Program Felhasználási Feltételeknek megfelelően.

 

11. Személyes adatok védelme

A személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezések a Szolgáltató Adatvédelmi Tájékoztatójában találhatók, amely az Alma+ Mobilalkalmazásban Alma+ Hűségprogram webhelyén érhető el.

 

12. Alma+ Hűségprogram tagság megszüntetése

Az Alma+ Hűségprogram tagsága megszüntethető az Alma+ mobilalkalmazásban, valamint az Alma+ Hűségprogram webhelyén. A Szolgáltató fenntartja a jogot a tagság megszüntetésére, ha a Vásárló 6 hónapon keresztül nem használja a kártyáját. A Szolgáltató továbbá jogosult a Vásárló kizárására a programból vagy annak bármely eleméből, ha a Vásárló nem felel meg a jelen ÁSZF-nek vagy bármely speciális kedvezmény vagy Szolgáltatás külön feltételeinek vagy bármilyen más módon megsérti az Alma+ Hűségprogramot. A tagság a megszüntetés bejelentését követő 15. nap elteltével szűnik meg. A tagság bármely okból történő megszűnése esetén a megszűnés pillanatáig összegyűjtött, de fel nem használt pontok és kuponok érvénytelenné válnak, és ezzel összefüggésben a Vásárló semmilyen igény, kompenzáció vagy kártérítés előterjesztésére nem jogosult a Szolgáltatóval vagy az adott Alma Gyógyszertárral szemben.

 

13. Vegyes rendelkezések

A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF módosítására. Az új ÁSZF az Alma+ mobilalkalmazásban és az Alma+ Hűségprogram webhelyén történő közzétételt követően érvényes, amely változásról a mobilalkalmazásban az értesítések funkcióban, illetve a regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mail útján a Vásárló értesítést kap. Ha az értesítést követően a Vásárló továbbra is használja az Alma+ hűségkártyát, úgy azzal hozzájárul az ÁSZF módosításához.

A jelen szerződésben foglalt bármely jog vagy rendelkezés gyakorlásának vagy betartatásának elmulasztása nem jelenti az ilyen jogról vagy rendelkezésről való lemondást. Amennyiben a jelen szerződés bármelyik feltételét az illetékes bíróság érvénytelennek találja, a Vásárló is egyetért abban, hogy a bíróságnak törekednie kell a feleknek a rendelkezésben foglalt eredeti szándékának érvényre juttatására, és a jelen szerződés egyéb rendelkezései teljes mértékben érvényesek és hatályban maradnak.

A szerződés azon rendelkezései, amelyek célja a jelen Általános Szerződési Feltételek megszűnését követően történő hatályban maradás, a jelen Általános Szerződési Feltételek megszűnését követően is hatályosak maradnak.

Jelen szerződést és az mobilalkalmazás használatát Magyarország és az Európai Unió jogszabályai szabályozzák.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek.

A szerződés nyelve magyar.

Az ÁSZF elfogadása kizárólag egyszer, a regisztráció során kerül elmentésre a Szolgáltató által a felhasználói adatok részeként.

Szolgáltató nem rendelkezik a szolgáltatási tevékenységére vonatkozó magatartási kódexszel.

Az ÁSZF korábban hatályos verzióit Szolgáltató tárolja.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2023. október 16. napján lépnek hatályba, és visszavonásig érvényesek.

 

 

Vissza a kezdőoldalra
Jelentkezz be Alma+ fiókodba,
vagy regisztrálj és hozd létre most!
Törzsvásárlói kártyaszámodat a plasztik kártyád
hátoldalán találod.
Tipp: 250100-al kezdődik a kártyaszám
Card number illustration